Trudna i grymaśna głoska R
Dodane przez Andrzej dnia Maj 31 2015 14:21:57
Artykulacja głoski r, gdzie mamy do czynienia z pionizacją i precyzyjnymi ruchami apexu, jest bardzo trudna, dlatego dźwięk ten pojawia się w systemie fonologicznym jako jeden z ostatnich. Z reguły jest to czas między 5 a 6 rokiem życia. Czasami wymawiają ją dzieci 4-letnie. Zanim głoska pojawi się w dojrzałej postaci jest zastępowana l (lowel, lęka, mandalynka) bądź j (sejnik, kopajka, majchewka). Może być również opuszczana lub deformowana.
Do artykulacji tej głoski potrzebny jest sprawny i silny język. Prawidłowa realizacja ma miejsce wówczas, gdy szeroki język uniesie się tak aby jego boki przylegały do górnych zębów, a koniuszek dodatkowo wibruje przy wałku dziąsłowym.
Doświadczenie pokazuje, że w wieku przedszkolnym duża grupa dzieci boryka się z wymową tej głoski. Do podstawowych nieprawidłowości zaliczamy: Przyczyn nieprawidłowej wymowy może być dużo: Reasamując, przed 6 rokiem życia dziecko może nie wymawiać głoski r i -jeżeli jest ona substytuowana na l - nie jest konieczne rozpoczynanie terapii. Brak tej głoski u mniejszych dzieci jest normą i nie powinien stanowić dla rodziców powodów do obaw. Nie należy wymagać od 3- czy 4-latków aby próbowały wymawiać ten dźwięk, bowiem ich aparat artykulacyjny może jeszcze nie być dostatecznie rozwinięty, co za tym idzie łatwo w tej sytuacji doprowadzić do deformacji.
Jeżeli zaś nasz maluch wymawia głoskę r, ale jego sposób artykulacji odbiega od ogólnie przyjętego wzorca, jest zniekształcony, powinniśmy zacząć pracę niezależnie od wieku.

Ćwiczenia przygotowujące do artykulacji głoski R:

Bibliografia:
Antos D., Demel G., Styczek I., Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy, WSiP, Warszawa 1978
Cieszyńska J., Metody wywoływania głosek, Kraków 2003
Demel G., Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, WSiP, Warszawa 1998
Juszczak – Guca J., Bliżej przedszkola, marzec 2009