Aktualne opłaty i stawki
Dodane przez Andrzej dnia Maj 28 2012 14:02:09
Wysokość miesięcznej opłaty za usługi świadczone przez Przedszkole za czas pobytu dziecka wykraczający poza realizację podstawy programowej (godz. 8:00-13:00) regulują deklaracje podpisane przez Rodziców.
Obecna opłata za 1 godz. pobytu dziecka w Przedszkolu wynosi 1 PLN, a dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, lub pochodzących z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci) wynosi 0,50 PLN.

bezpłatne zajęcia dodatkowe