Serwis Samorzędowego Przedszkola Integracyjnego Nr 16 w Białej Podlaskiej

Ostatnie artykuły

Nawigacja

***


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Aktualnie online

-> Gości online: 3

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 10
-> Najnowszy użytkownik: irena bednarek

Nawigacja

Wychowanie przedszkolne w Danii

Królestwo Danii jest unitarną monarchią konstytucyjną o parlamentarno- gabinetowym systemie rządów. Głową państwa jest monarcha – królowa Małgorzata II. Władzę ustawodawczą sprawuje jednoizbowy parlament, władzę wykonawczą - rząd pod przewodnictwem premiera.
Administracyjnie kraj dzieli się na 13 okręgów – województw.
Województwa dzielą się na 275 gmin. Językiem urzędowym jest duński.
Dania jest członkiem Unii Europejskiej.
Dania chlubi się wielowiekową monarchią i najstarszą flagą państwową na świecie. Duńczycy są z tego bardzo dumni, uważają się za jeden z najlepiej prosperujących i najbardziej egalitarnych narodów świata.
Danię zamieszkuje ok. 6 milionów ludzi.
Największe miasta :Kopenhaga, Arhus na wybrzeżu Jutlandii, Odense na wyspie Fionii i Aalborg na północy Jutlandii.

Oświata w Danii

W Danii kompetencje w dziedzinie edukacji są podzielone pomiędzy centralną administrację państwową , okręgi, gminy/miasta, instytucje prywatne i poszczególne jednostki. Podział kompetencji jest różny w zależności od rodzaju placówki szkolnej oraz poziomu nauczania.
Placówki przedszkolne podlegają Ministerstwu Spraw Socjalnych i są zarządzane przez władze gminne albo przez instytucje niezależne lub prywatne.
Jednolitym systemem oświaty zarządza Ministerstwo Edukacji Narodowej. Szkoły podstawowe i średnie stopnia początkowego podlegają władzom gminnym. 10% z nich to szkoły prywatne.
Edukacja przedszkolna prowadzona jest w różnych instytucjach, które przyjmują dzieci w wieku od 3 miesięcy do 6,7 lat:

 • żłobki dla dzieci od 3 miesięcy do 3 lat. Zwykle w żłobku jest ok. 30-60 dzieci;
 • przedszkola dla dzieci od 3 do 7 lat . Przedszkola najczęściej zorganizowane są dla 30-60 dzieci;
 • zintegrowane instytucje obejmujące dwa powyższe przedziały wiekowe;
 • przedszkola „indywidualne” prowadzone przez osoby prywatne, dla 5-10 dzieci.
 • instytucje zintegrowane dla dzieci do 14 lat, łącznie z dziećmi w wieku przedszkolnym;
 • klasy przedszkolne w szkołach podstawowych dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat. Zwykle klasy te liczą ok. 20 dzieci.

Państwo finansuje wszystkie placówki szkolne: prywatne, gminne i okręgowe. W gminnych klasach przedszkolnych nauka jest bezpłatna. Za pobyt dziecka w żłobku i przedszkolu rodzice wnoszą częściową opłatę- (w zależności od swoich dochodów – do ok.35%).
Okręgi i gminy mają demokratycznie wybierane rady. Rady gminne pełnią ogólne funkcje kontrolne i administracyjne wobec szkół gminnych (placówki przedszkolne i szkoły podstawowe – Folkeskole). Rada gminna ustala cele i ramy działalności szkół i jest odpowiedzialna za tworzenie, funkcjonowanie i zamykanie szkół i placówek, ich liczebność i wielkość, mianowanie, awanse i odwoływanie dyrektorów szkół i personelu pedagogicznego, akceptuje programy szkolne (włącznie z liczbą godzin zajęć) zaproponowane przez szkolne rady administracyjne.
W Danii nie istnieje inspekcja w pełnym tego słowa znaczeniu. Władze gminne są odpowiedzialne za kontrolę swoich placówek i szkół. Przy każdej szkole prywatnej działa inspektor wybrany przez rodziców albo wyznaczony przez władze gminne.

Zarządzaniem na poziomie placówki przedszkolnej zajmuje się Komitet Rodzicielski, który składa się z 5 rodziców, dyrektora przedszkola i 2 pedagogów. Jego celem jest zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem placówki i rozdział budżetu. Dyrektor przedszkola natomiast wykonuje zadania administracyjne i edukacyjne oraz realizuje decyzje zarządu placówki. Zarząd w ciągu roku szkolnego spotyka się 10 razy.

Edukacja przedszkolna na przykładzie przedszkola „Bornehaven” przy ul. Liścia Laurowego, jednego z 60-ciu przedszkoli w Taranbjerg – dzielnicy miasta Aarhus. W 600 tysięcznym mieście znajduje się 440 przedszkoli i żłobków, gdzie do każdego uczęszcza ok. 60 dzieci.
Do przedszkola uczęszcza 50 dzieci. Opiekuje się nimi 10 osób, w tym 6 pedagogów oraz tzw. asystenci. Pedagog w przedszkolu ma niższy status niż nauczyciel w szkole, choć posiada wykształcenie na tym samym poziomie – ukończoną 3,5 letnią szkołę pedagogiczną. Pedagodzy pracują 37 godz. tygodniowo. Zatrudnia ich Rada Miejska. Czynione są starania, aby przedszkola zostały włączone w system oświaty.

Do realizacji swoich zadań placówka posiada trzy sale zajęć:

 • żółta – do zabaw plastycznych i muzycznych
 • fioletowa – ruchowo - przyrodnicza
 • niebieska – konstrukcyjna, z kącikiem do czytania i kącikiem lalek.
W przedszkolu znajduje się też hol główny gdzie umiejscowione są szafki z ubraniami dzieci, z miejscem do spożywania wspólnych posiłków, gdzie dzieci schodzą się i rozchodzą. Tutaj dzieci też bawią się, odpoczywają. Obok znajduje się także sala z warsztatem stolarskim oraz pomieszczenie z piaskiem i biblioteka. Wokół budynku znajduje się duży plac zabaw wyposażony w altanę, zjeżdżalnie, tunele, piaskownice, boisko, miejsce na ognisko.
Na placu dzieci przebywają codzienne. Mogą wychodzić nawet kilka razy w ciągu dnia, aby bawić się jak najdłużej na świeżym powietrzu pod okiem opiekunów.

Zadania przedszkola:
Głównym zadaniem przedszkola jest tworzenie warunków do jak najlepszego wszechstronnego rozwoju dziecka w przyjaznej atmosferze oraz zapewnienie dziecku bezpieczeństwa i właściwej opieki. Najważniejsza jest zabawa, która kształci i sprzyja indywidualnemu rozwojowi dziecka. Dużą wagę przykłada się do jak najlepszej adaptacji dziecka. W proces ten zaangażowani są zarówno pedagodzy , jak i rodzice dziecka. Istotne jest też zaufanie rodziców do personelu przedszkola. Zasadami, którymi kierują się pedagodzy:

 • postrzeganie i rozumienie potrzeb dziecka;
 • stawianie ich na pierwszym miejscu;
 • reguły codziennego pobytu służą dobru dziecka;
 • ważna jest opinia i zdanie dziecka;

Preferowane wartości wychowawcze to:

 • samoobsługa,
 • uspołecznianie,
 • tolerancja,
 • ekologia,
 • wiedza powszechna- patriotyzm, tradycja.

Koncepcja programowa edukacji przedszkolnej oparta jest na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera:

 • inteligencja werbalna, językowa,
 • inteligencja logiczna, matematyczna,
 • inteligencja wizualna, przestrzenna,
 • inteligencja cielesna, kinestetyczna,
 • inteligencja muzyczna, rytmiczna,
 • inteligencja interpersonalna,
 • inteligencja intrapersonalna, refleksyjna,
 • inteligencja naturalistyczna.

Organizacja dnia przewiduje jak najwięcej czasu na zabawę dziecka. Przedszkole stara się stworzyć jak najlepsze warunki do rozwijania kreatywności dziecka. Bowiem głównym zadaniem jest pedagogiczne stymulowanie działalności zabawowej dziecka. To dziecko wybiera sobie rodzaj zabawy i partnerów do zabawy niezależnie od wieku. Pracownicy placówki starają się dopasować do życzeń dzieci w tym zakresie.

Dzień w przedszkolu:

 • od 6:30 – 17:00 godziny pracy przedszkola ( w piątek do 16:30)
 • 6:30 – 7:45 – wspólne śniadanie (płatki na mleku);
 • 8:00- 11:45 – zabawy w salach, na placu przedszkolnym, albo wycieczki;
 • ok. 11:45 wspólne sprzątanie zabawek, potem wspólna zabawa i posiłek (kanapki przyniesione przez rodziców);
 • 14:00-17:00 – zabawa, rozchodzenie się dzieci;

W przedszkolu śpią tylko chętne dzieci. Np. w tym przedszkolu śpi tylko czwórka dzieci na specjalnych materacach.
Rodzice przyprowadzając dziecko zapisują na specjalnej tablicy, o której godzinie dziecko będzie zabrane i przez kogo.
W okresie wakacji przedszkole jest nieczynne przez 2 tygodnie, w grudniu 1 tydzień i w czasie Świąt Wielkanocnych też 1 tydzień.

Współpraca z rodzicami.

W dbałości o jak najlepszą adaptację pedagodzy rozmawiają z rodzicami o potrzebach dzieci i ich oczekiwaniach w stosunku do placówki.
Ponadto codzienne podczas oddawania i zabierania dziecka z przedszkola rodzice mają możliwość rozmowy, a także zapoznania się z ogłoszeniami i planem dnia. Po 3-4 miesiącach przeprowadzana jest rozmowa z rodzicami na temat dziecka i jego rozwoju.
Dwa razy do roku odbywają się tzw. „wywiadówki”.
Ponadto rodzice uczestniczą w uroczystościach przedszkolnych i wspólnych spotkaniach , takich jak urodziny przedszkola, świąteczny posiłek w grudniu odpowiadający duńskim tradycjom,, majówka połączona z pracą rodziców, personelu i dzieci na rzecz przedszkola – po południu wszyscy reperują i odnawiają sprzęt w placówce, głównie na placu zabaw. Potem spożywają wspólny posiłek, przygotowany przez personel placówki.

Współpraca przedszkola ze szkołą jest bardzo ścisła. Jej celem jest przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole. W proces ten zaangażowani są nauczyciele klas młodszych i nauczyciele świetlicy.
Nauczyciele świetlicy 11 godz. uczestniczą w lekcjach klas młodszych. To oni prowadzą pracę wyrównawczą i sprawują opiekę popołudniową.
W ramach realizacji projektu edukacyjnego związanego z przygotowaniem dziecka do szkoły, nauczyciele świetlicy, nauczyciele klas młodszych i przedszkola ściśle współpracują ze sobą. Polega ona na:

 • odwiedzaniu przez nauczycieli szkoły dzieci w przedszkolu,
 • organizowaniu wspólnych wycieczek,
 • wizytach przedszkolaków w szkole,
 • spotkaniach rodziców, dzieci i nauczycieli w szkole przed rozpoczęciem nauki (2 spotkania w czerwcu, w wolną sobotę),
 • udział przedszkolaków w lekcjach tzw, „zerówki”,
 • wspólne rozmowy nauczycieli przedszkola i szkoły na temat przyszłych uczniów.

Podsumowując należy stwierdzić, iż przedszkola w Danii nie prowadzą nauczania w pełnym tego słowa znaczeniu. Zajęcia w przedszkolu mają wzbogacać życie rodzinne dziecka, działania edukacyjne powinny przyczynić się do rozwoju jego osobowości i kreatywności. Obecnie jest też w nich prowadzone kształcenie, które określa się jako „zabawy i inne działania rozwojowe”. Zadaniem przedszkola jest też przygotowanie do życia szkolnego. Mimo, iż nie są one placówkami oświatowymi Ich miejsce w życiu społecznym jest ważne stanowią istotny element systemu wspierania rodziny duńskiej.

Literatura:

 1. Dziewulak D., Systemy szkolne Unii Europejskiej, Warszawa 1997r.
 2. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku pod red. T. Pilcha 2003r.
 3. Kamińska K. ,Szkolnictwo podstawowe w krajach Unii Europejskiej, „Życie Szkoły” nr 7 z 2002r.
 4. Kopik A. ,Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w krajach Unii Europejskiej, Nauczyciel i Szkoła nr 3-4 z 2004r.
 5. http://www.wikipedia.pl
Klikając TUTAJ możesz pobrać prezentację w formacie Power Point do tego artykułu, a TUTAJ pobierzesz tą samą prezentację w formacie PDF.

Iwona Jęryczkowska

Wygenerowano w sekund: 0.07
5,465,108 unikalne wizyty