Serwis Samorzędowego Przedszkola Integracyjnego Nr 16 w Białej Podlaskiej

Ostatnie artykuły

Nawigacja

***


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Aktualnie online

-> Gości online: 3

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 10
-> Najnowszy użytkownik: irena bednarek

Nawigacja

Promocja zdrowia - sprawozdanie

Sprawozdanie z realizacji zadań związanych z przystąpieniem przedszkola do Powiatowej Sieci Szkół Promujących zdrowie.

Chciałabym przedstawić Państwu podjęte w Przedszkolu Samorządowym Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Brzechwy w Białej Podlaskiej działania w ramach realizacji programu Powiatowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Przyjęte priorytety:

 • profilaktyka zdrowotna i emocjonalna
  Promowanie wiedzy prozdrowotnej wśród dzieci i ich rodziców, wyrabianie nawyków zdrowego odżywiania i higienicznych, uczenie aktywnego spędzania czasu wolnego, programy edukacyjne i wychowawcze.
 • wczesne diagnozowanie wszelkich nieprawidłowości
  Diagnozowanie przez specjalistów wad postawy, wad wymowy, zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń zachowań.
 • zapewnienie jak najwcześniejszej terapii zaburzeń
  Prowadzenie na terenie przedszkola różnorodnych zajęć terapeutycznych skierowanych zarówno do dzieci pełno jak i niepełnosprawnych.
 • stworzenie przyjaznej atmosfery do rozwoju i pracy
  Stworzenie odpowiedniego wystrój sal zajęć i budynku, a także dobrej atmosfera, wyrabianie w dzieciach nawyków poszanowania każdej osoby. Jest to szczególnie istotne przy specyfice naszego przedszkola.

Działania wprowadzające:

 • złożenie deklaracji przystąpienia przedszkola do Powiatowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w roku szkol. 2004/05
 • wybór zespołu koordynującego działania /Koordynator, jedna z nauczycielek i pielęgniarka pracująca w przedszkolu/
 • dokonanie analizy dotychczasowych działań w zakresie promocji zdrowia /analiza rocznych programów wychowawczo – dydaktycznych, współpracy ze środowiskiem wizji i misji przedszkola/
 • zbadanie potrzeb przedszkola w zakresie promocji zdrowia (ankieta przeprowadzona wśród nauczycieli i rodziców
 • przeanalizowanie które z działań powinny być nadal kontynuowane i określenie nowych (na podstawie ankiety, przygotowane propozycje przedstawione zostały na Radzie Pedagogicznej, przedyskutowane, zmodyfikowane i zatwierdzone do realizacji)

Podjęte działania:

Profilaktyka:

 • profilaktyczny program logopedyczny „Gimnastyka buzi i języka”
  Jest to program opracowany przez jedną z nauczycielek i realizowany od 2002 r. we wszystkich grupach wiekowych. Jego celem jest zapobieganie powstawaniu wad wymowy.
 • „Zielone Przedszkole” w Serpelicach n/Bugiem
  Są to 2 dniowe wyjazdy dzieci 5-cio i 6-cio letnich wraz z nauczycielkami. Prowadzone są one od 2000 r. dzieci podczas tych wycieczek uczą się nie tylko samodzielności, ale także aktywnego spędzania wolnego czasu. Organizowane są zabawy, konkursy na świeżym powietrzu, wycieczki piesze do lasu nad rzekę.
 • Rodzinny Festyn Sportowy
  Odbywa się on w maju na boisku Zespołu Szkól przy ul. Leszczynowej. W roku szkol. 2004/05 w prowadzeniu konkurencji pomagali studenci ZWWFiS, natomiast w roku szkol. 2005/06 uczniowie Gimnazjum Nr 5. Podczas tego festynu dzieci wspólnie z rodzicami zaliczają kilka konkurencji sportowych. Kartę zaliczeniową przedstawiają komisji, otrzymują wówczas dyplom i nagrodę. Konkurencję są tak przygotowane aby mogły w nich brać udział również dzieci niepełnosprawne ruchowo. Ważny jest nie sposób wykonania zadania, ale sam fakt udziału w danej konkurencji.
 • całoroczny cykl gier i zabaw sportowych na placu przedszkolnym
  Realizowany w roku szkol 2003/04, udział w nim brały dzieci z całego przedszkola.
 • realizacja programu „Już pływam” z dziećmi 4-6 letnimi
  Zajęcia odbywają się od roku szkol 1999/00 na basenie pod kierunkiem p. R. Golanko. Udział w nich biorą chętne dzieci.
 • udział w programie „Domestos tu byłem”
  Program ten był realizowany w latach 2000/01 – 2005/06 w grupach 6-cio latków. Jego głównym celem było przybliżenie dzieciom zagadnień związanych z czystością i higiena osobistą.
 • udział dzieci 5-cio i 6-cio letnich w pilotażowym programie PCK „Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby”
  Był to cykl 17 spotkań prowadzonych przez wolontariuszy PCK w roku szkol. 2004/05. Głównymi celami tego programu było dostarczenie dzieciom wiedzy na temat: udzielania pierwszej pomocy, zasad bezpieczeństwa, kształtowanie właściwych nawyków higienicznych, kształtowanie postaw tolerancji i wrażliwości, kształtowanie postaw pro zdrowotnych.
 • udział dzieci w konkursach wiedzy i konkursach plastycznych o tematyce ekologicznej i zdrowotnej
  Były to konkursy zarówno międzygrupowe jak i miedzyprzedszkolne. Brały w nich udział głównie dzieci 6-cio czasami 5-cio letnie. Dotyczyły zagadnień związanych z ekologią, ochroną środowiska, zdrowego odzywiania.
 • Festyn Ekologiczny z udziałem pracowników Nadleśnictwa Biała Podlaska
  Odbył się on w 2004r. podczas tego spotkania dzieci i zaproszeni goście uczestniczyli w konkursach wiedzy ekologicznej, a także konkursie plastycznym.
 • ekologiczny program „Ekoludek” realizowany w grupie 6-ciolatki
  Był to program opracowany przez jedną z nauczycielek naszego przedszkola. i realizowany w roku szkol. 2004/05 i 2005/06 w grupach dzieci 6-cio letnich.
 • „Ratujmy ziemię” i „Czysty świat” – przedstawienia w wykonaniu dzieci 6-cio letnich
  Przygotowane zostały one przez nauczycielki naszego przedszkola. Udział w nich brały dzieci pełno-i niepełnosprawne. Odbiorcami były zarówno dzieci jak i rodzice.
 • „Zdrowie psychiczne i fizyczne” prelekcja dla rodziców i nauczycieli
  Były to działania podjęte w ramach współpracy z rodzicami. Prelekcję prowadziła Pani dr Małgorzata Lichota z ZWWFiS.
 • „Hartowanie ciała, zapobieganie chorobom układu oddechowego” – prelekcja dla rodziców
  Podobnie jak poprzedni punkt również i ten jest efektem programu edukacyjnego skierowanego do rodziców. Prelekcję prowadziła Pani pielęgniarka pracująca w przedszkolu.
 • cykliczne zajęcia z pielęgniarką dotyczące higieny ciała, właściwego odżywania się
  Zajęcia te realizowane są corocznie we wszystkich grupach wiekowych.
 • codzienne mycie zębów
  Jest to stały punk dnia we wszystkich grupach wiekowych. Każde dziecko przynosi na początku roku swoją szczoteczkę kubeczek. Realizacja tego procesu jest o tyle łatwa, że przy każdej sali znajduje się łazienka dla dzieci. Łazienki w naszym przedszkolu są dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.
 • wyrabianie nawyków mycia rąk przed każdym posiłkiem i po każdej działalności plastycznej
  Tak jak poprzedni punkt to stała zasada funkcjonująca w przedszkolu.
 • samodzielne wykonywanie kanapek podczas śniadania
  Jest to działalność wprowadzona w bieżącym roku szkolnym. Jeden raz w tygodniu dzieci samodzielnie wykonują swoje kanapki podczas śniadania. Podczas tych śniadań chętniej sięgają po warzywa.
 • hodowla ziół w Kącikach Przyrody
  Zioła te wykorzystywane były następnie w kuchni przedszkolnej.
 • wykonywanie przez dzieci sałatek z warzyw i owoców, pieczenie bułeczek, chleba
  Są to działania podejmowane w każdej grupie wiekowej. Chcemy w ten sposób zachęcić dzieci do jedzenia owoców i warzyw. Chętniej dają się namówić na spróbowanie wykonanej samodzielnie sałatki, niż kiedy są one wykonywane w kuchni przedszkolnej.
 • hartowanie dzieci poprzez codzienne wychodzenie na świeże powietrze
  Staramy się aby przez cały rok dzieci korzystały z zabaw i spacerów na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody, czy temperatury.
 • realizowanie w każdej grupie zajęć dotyczących roli warzyw i owoców
  Są to zajęcia coroczne realizowane we wszystkich grupach wiekowych. Chcemy w ten sposób wyposażyć dzieci w odpowiednią wiedzę.
 • wyrabianie w dzieciach nawyków właściwej postawy ciała
  Staramy się na co dzień zarówno podczas zajęć jak i zabawy zwracać uwagę na prawidłową postawę ciała. Chcemy w ten sposób wyrobić w dzieciach odpowiednie nawyki. Wprowadzamy do ćwiczeń gimnastycznych elementy gimnastyki korekcyjnej.
 • Wycieczka do Stacji Uzdatniania Wody
  Wycieczka ta była częścią zajęć poświęconych właściwemu korzystaniu z wody.
 • prowadzenie na terenie przedszkola zbiórki makulatury, baterii, butelek, plastikowych
  Akcje te prowadzone były w ramach realizacji programu „Ekoludek”. Dzieci uczyły się właściwego wykorzystywania odpadów. Do akcji tej zaangażowani zostali też rodzice. Ponieważ zbieraliśmy nie tylko zużyte opakowania na terenie przedszkola, ale także w domach dzieci.
 • prowadzenie kampanii informacyjnej na temat zabezpieczenia się przed wirusem ptasiej grypy.

Wczesne diagnozowanie:

 • badania postawy ciała dzieci 5-cio, 6-cio letnich
  Są one prowadzone w przedszkolu od 1987 roku. Wykonują je pracownicy ZWWFiS.
 • badania logopedyczne dla dzieci 5-cio i 6-cio letnich
  Od roku szkol. 2005/06 wykonuje je logopeda pracujący w naszym przedszkolu, wcześniej pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 • zapewnienie na terenie przedszkola diagnozy psychologicznej
  W bieżącym roku szkolnym w przedszkolu naszym pracuje psycholog. Jej opieką objęte są wszystkie dzieci zarówno pełno- jak i niepełnosprawne.

Terapia zaburzeń:

 • zajęcia korektywy dla dzieci z wadami postawy
  Prowadzone są one w przedszkolu od roku szkol. 1987/88. Biorą w nich udział dzieci u których podczas badań postawy zdiagnozowane zostały jakieś wady. Odbywają się one 2 razy w tygodniu pod kierunkiem Pani dr M. Lichoty z ZWWFiS.
 • zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych i innych dzieci wymagających ćwiczeń specjalistycznych
  Zajęcia te odbywają się od roku szkol. 2002/03, a prowadzone są przez pracującego w naszym przedszkolu rehabilitanta. Uczestniczą w nich zarówno dzieci niepełnosprawne jak i pełnosprawne np. potrzebujące czasowej rehabilitacji po przebytym urazie kończyny.
 • terapia logopedyczna dzieci z wadami wymowy
  Prowadzona jest ona w przedszkolu od roku szkol. 2001/02. w pierwszym roku prowadziła ją Pani logopeda z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Kolejne dwa lata dwie nauczycielki w ramach zajęć dodatkowych. Natomiast od roku 2004/05 wspomniane nauczycielki ćwiczą z dziećmi pełnosprawnymi, natomiast z dziećmi niepełnosprawnymi pracuje trzecia nauczycielka, która ukończyła studia logopedyczne i pedagogikę specjalną.
 • program autorski realizowany z dziećmi nadruchliwymi
  Jest to program realizowany przez pedagoga specjalnego. Jest on adresowany do dzieci pełnosprawnych, które przejawiają nadmierną ruchliwość i problemy z koncentracją uwagi. W ubiegłym roku realizowany był on w grupie 6-cio latków, w tym roku w grupie 5-cio latków.
 • zapewnienie na terenie przedszkola terapii psychologicznej
  Objęte są nią dzieci pełno i niepełnosprawne. Jeżeli istnieje taka potrzeba to również rodzice mogą korzystać z pomocy. Prowadzi ją zatrudniona od września psycholog.

Przyjazna atmosfera do rozwoju i pracy:

 • zapewnienie dzieciom codziennie krótkiego relaksu
  Każdego dnia w godzinach popołudniowych, we wszystkich grupach wiekowych.
 • doposażenie przedszkola w muzykę relaksacyjną
  >
 • odnowienie sal, zakup nowych mebli,
 • odnowienie korytarzy,
 • eliminowanie barier architektonicznych, dostosowanie sanitariatów i innych pomieszczeń do potrzeb dzieci niepełnosprawnych
 • udział dzieci w akcji Sprzątanie Świata
 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przybyłych dzieci
  Udział w nich biorą nowo przyjęte do przedszkola dzieci 3 letnie. Są one opracowane i prowadzone przez nauczycielki naszej placówki.
 • zakup na plac przedszkolnych drewnianego sprzętu

Podsumowując mogę stwierdzić, iż podjęte przez nas działania spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem przez dzieci jak i ich rodziców. Dzieci chętnie brały udział w proponowanych przedsięwzięciach. Realizacja ich przyniosła wszystkim dużo radości, nowej wiedzy i doświadczeń.

Problemy na jakie napotkaliśmy przy realizacji tych działań.

Nasze problemy związane były z przełamaniem w świadomości rodziców pewnych utartych stereotypów:

 • Uświadomienie rodzicom potrzeby wychodzenia na dwór zimą. Wielu rodziców było bardzo niechętnych tym działaniom. Uważali, że przez takie wycieczki ich dzieci będą chorowały. Dlatego też prowadziliśmy pogadanki na temat hartowania.
 • Przełamanie w rodzicach szczególnie dzieci niepełnosprawnych nadwrażliwości, w kwestiach dotyczących przeziębień, czy chorób wywołanych wycieczkami, spacerami późną jesienią, zimą. A także nadopiekuńczości, kiedy proponowaliśmy dzieciom niepełnosprawnym uczestnictwo w Zielonym Przedszkolu.
 • Uświadamianie rodzicom konieczności namawiania i prowokowania dzieci do jedzenia warzyw, owoców, picia mleka.

Justyna Prokocka

Klikając TUTAJ możesz pobrać prezentację w formacie Power Point do tego artykułu, a TUTAJ pobierzesz tą samą prezentację w formacie PDF.

Wygenerowano w sekund: 0.09
5,465,027 unikalne wizyty